Integrirani sistem vodenja

Z vpeljanim integriranim sistemom vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, ki je zasnovan na procesnem pristopu, se zavzemamo za nenehno izboljševanje. Tak pristop nam omogoča optimizacijo vseh procesov od razvoja do izdelave končnega proizvoda.

Integrirani sistem vodenja vključuje področja

  • Vodenja kakovosti DIN EN ISO 9001: 2008
  • Certifikat za okolje DIN EN ISO 14001: 2004
  • Varnost pri delu naših zaposlenih

S povezavo spodnjih treh elementov, smo realizirali 80 tonski sistem priprave peska:

  • Popolnoma avtomatska regulacija konstantne kakovosti peska (neodvisno od zunanjih dejavnikov)
  • Zmanjšanje hrupa in emisij prahu za zaščito okolja
  • Enostavna dostopnost in velikost sistema priprave peska nam omogočata enostavno in varno vzdrževanje