Priprava peska

Peščena mešanica je eden od ključnih dejavnikov za doseganje optimalne površine ulitka. Ključnega pomena je, da le ta ohranja svojo visoko raven kakovosti, neodvisno od zunanjih vplivov. Z avtomatsko regulacijo priprave peščene mešanice zagotavljamo njeno stalno kakovost in posledično homogeno površino ulitkov. Moderna oprema zagotavlja nizke emisije hrup in praha v okolje.

Priprava peska

  • Mešalci livarskega peska tipa Speedmuller
  • Storilnost 50 t livarskega peska na uro
  • Priprava s sejanjem, vodnim hlajenjem  in odstranjevanjem ostankov kovin
  • Samodejno doziranje vode z Michenfelder sistemom