Trajnostni razvoj

Učinkovita proizvodnja, odgovorna politika nabave surovin in okolju prijazna logistika so za nas prav tako pomembne kot zanesljivost naših storitev in visoka kakovost naših izdelkov. Izbor sodobne in učinkovite opreme, varčna raba surovin in optimalno delovanje tehnologije postavljajo skupaj z vedno večjo osveščenostjo naših zaposlenih temelj za doseganje naših ciljev.

TRAJNOSTNI RAZVOJ V PRIHODNOSTI

Okolje

Sivo litino izdelujemo iz naravnih materialov. Ulitki iz sive litine ne obremenjujejo in ne onesnažujejo okolja

Materiala

Siva litina je izdelana iz 100% recikliraneg.

Vzdržljivost

materiala. Ulitki se v celoti reciklirajo brez izgube materiala.

Proizvodnja

Smo ena izmed livarn z najnižjimi emisijami v Evropi. Stalno vlagamo v naprave in postopke, ki varčujejo z energijo (npr. postopki taljenja). S sodobno predelavo peska zmanjšujemo izpust prahu v okolje.

 

 

Logistika

S spodbujanjem železniškega prometa zmanjšujemo izpust CO ² v okolje. Razbremenitev prometnih poti s pomočjo načinov pametnega vodenja.

 

 

ISO 14001:2004

Certifikat za podjetja, ki vlagajo v prihodnosti. Certifikat za podjetja, ki imajo izdelan  sistem ravnanja z okoljem.